BASES CONCURS BANDES

MARIOLA ROCK SOLIDARI 2019

El concurs de Bandes del Mariola Rock Solidari 2019 pretén reflectir la varietat musical i artística dels grups emergents de la zona, tant de la nostra localitat com de tots els voltants. El seu objectiu és promocionar l’educació musical i crear alhora alternatives d’oci per als/les joves.

 • PARTICIPANTS:

Podran participar totes aquelles persones o grups amb qualsevol edad, els menors necessitaran autorització del pare, mare o tutor legal. Només s’admetrà una proposta per persona o grup. Els grups on la majoria dels components superen l’edat establida seran considerats no aptes per a participar.

 • CARACTERISTIQUES:

Aquest concurs està obert a qualsevol representació musical siga el que siga el seu gènere, encara que preferiblement, donat la seua vinculació al festival Mariola Rock, es pressuposa una major participació de grups d’aquest gènere musical que abasta multitud d’estils. Els temes són lliures, encara que s’exclouran totes aquelles propostes que la seua temàtica supose el foment de la discriminació per raó de raça, sexe, nacionalitat, etc.

 • REQUISITS i elements desqualificadors:
  • Els grups que es presenten han de comptar amb un repertori propi mínim: 5-6 temes propis o bé un mínim de 30-40 minuts de cançons pròpies.
  • Els grups que ja han arribat a la final d’aquest concurs de bandes en edicions anteriors, no podran tornar a participar en el mateix.
  • Es presentarà un tema per grup amb un enllaç a YouTube, amb un document al correu concursbandes@banyeres.com. En aquest document caldrà incloure el rider tècnic del grup, així com un telèfon de contacte.
  • No s’admetrà cap grup que tinga contracte amb una discogràfica.
  • Les sol·licituds es podran enviar fins al dia 05/05/2019.
  • El jurat es reserva el dret d’eliminar aquelles sol·licituds que no complisquen alguna d’aquestes bases.
  • El premi per al guanyador de la final serà la possibilitat d’actuar en el festival, a més de 150 € en metàl·lic en concepte de les despeses que la seua actuació pot suposar.
 • SELECCIÓ I DESENVOLUPAMENT:

La selecció dels finalistes es durà a terme mitjançant una votació en la nostra pàgina web http://mariolarock.banyeres.com/, on els 3 grups que més vots aconseguisquen passaran automàticament a la final, que constarà d’una actuació en directe valorada tant pel nostre jurat com pel públic assistent (a través de les seues consumicions).

La final es durà a terme el divendres 1 de juny del 2019 al pub Tic-Tac de Banyeres de Mariola.

El veredicte del jurat s’anunciarà a les xarxes socials del Mariola Rock Solidari i del Col·lectiu Mussol.

Els participants eximeixen a l’organització del concurs de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la qual poguera incórrer algun dels participants. L’organització d’aquest concurs es reserva el dret de poder canviar les bases o les dates per al millor funcionament del mateix.

L’organització del concurs es reserva el dret d’utilitzar les gravacions i cedir-les en les condicions que considere oportunes per a la major difusió de les mateixes, sense més limitacions que les derivades del Reial decret Legislatiu 1/1996, 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de la Propietat intel·lectual.

Esquema Resum Dades Interès Concurs Bandes

PREMI: 150€ al guanyador + dret a participar en el MARIOLA ROCK SOLIDARI 2019.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: Fins al 05/05/2019 *Inscripcions en concursbandes@banyeres.com

VOTACIONS PRE-SELECCIÓ: del 06/05/ 2019 al 12/05/2019 realitzades en http://mariolarock.banyeres.com/

ANUNCI GUANYADORS CONCURS: 13/05/2019

ACTUACIÓ en directe per a triar FINALISTA: 01/06/2019 en Pub TIC-TAC

 

MOLTES GRÀCIES I SORT A TOTES I TOTS!!